Hvad vil du sige?

Vil du debattere, fortælle om det du ved, i dialog om en problemløsning, udtrykke din oplevelsesverden - eller bare "læsse af"?

Misforstår andre - det du vil?

Udtryk, dialog, debat og formidling - har mange forskellige sprog og former...

Vælg det rette sprog, den rette form - og det rette udtrykssted...

Det er det UD-trykkeriet handler om...


Venlig hilsen Ulla...